Υπηρεσίες Γυμναστηρίου

Μυοσκελετική αξιολόγηση
50,00 €
1 συνεδρία εξατομικευμένης άσκησης
12,00 €
Πακέτο 8 συνεδριών εξατομικευμένης άσκησης
96,00 €
Remote personal training
200,00 €
Πακέτο 10 συνεδριών εξατομικευμένης άσκησης
120,00 €
Πακέτο 12 συνεδριών εξατομικευμένης άσκησης
144,00 €
Ανανέωση προγράμματος remote personal training
50,00 €
Training light 16
40,00 €