Πλάνο Ομαδικών


Πλάνο εβδομάδας
Hμερομηνία Ώρα Ομαδικό Μαθημα Γυμναστής Διάρκεια Πληρότητα
Σάββατο 12 Ιούν
Σάββατο 12 Ιούν 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Σάββατο 12 Ιούν 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Σάββατο 12 Ιούν 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Σάββατο 12 Ιούν 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Σάββατο 12 Ιούν 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Σάββατο 12 Ιούν 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Σάββατο 12 Ιούν 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Σάββατο 12 Ιούν 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Σάββατο 12 Ιούν 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Σάββατο 12 Ιούν 12:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Σάββατο 12 Ιούν 13:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Σάββατο 12 Ιούν 13:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Σάββατο 12 Ιούν 14:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Kυριακή 13 Ιούν
Δευτέρα 14 Ιούν
Δευτέρα 14 Ιούν 07:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 14 Ιούν 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 14 Ιούν 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 14 Ιούν 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Δευτέρα 14 Ιούν 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Δευτέρα 14 Ιούν 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 14 Ιούν 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 14 Ιούν 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 14 Ιούν 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 14 Ιούν 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 14 Ιούν 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 14 Ιούν 12:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 14 Ιούν 14:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 14 Ιούν 15:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 14 Ιούν 15:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 14 Ιούν 16:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 14 Ιούν 16:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 14 Ιούν 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Δευτέρα 14 Ιούν 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 14 Ιούν 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Δευτέρα 14 Ιούν 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 14 Ιούν 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Δευτέρα 14 Ιούν 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Δευτέρα 14 Ιούν 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 14 Ιούν 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 15 Ιούν
Tρίτη 15 Ιούν 07:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 15 Ιούν 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 15 Ιούν 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 15 Ιούν 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 15 Ιούν 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 15 Ιούν 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 15 Ιούν 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 15 Ιούν 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 15 Ιούν 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 15 Ιούν 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 15 Ιούν 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 15 Ιούν 12:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 15 Ιούν 14:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 15 Ιούν 15:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 15 Ιούν 15:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 15 Ιούν 16:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 15 Ιούν 16:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 15 Ιούν 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 15 Ιούν 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 15 Ιούν 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 15 Ιούν 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 15 Ιούν 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 15 Ιούν 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 15 Ιούν 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 15 Ιούν 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 16 Ιούν
Tετάρτη 16 Ιούν 07:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 16 Ιούν 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 16 Ιούν 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 16 Ιούν 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 16 Ιούν 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 16 Ιούν 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 16 Ιούν 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 16 Ιούν 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 16 Ιούν 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 16 Ιούν 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 16 Ιούν 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 16 Ιούν 12:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 16 Ιούν 14:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 16 Ιούν 15:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 16 Ιούν 15:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 16 Ιούν 16:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 16 Ιούν 16:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 16 Ιούν 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 16 Ιούν 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 16 Ιούν 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 16 Ιούν 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 16 Ιούν 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 16 Ιούν 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 16 Ιούν 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 16 Ιούν 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Πέμπτη 17 Ιούν
Πέμπτη 17 Ιούν 07:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 17 Ιούν 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 17 Ιούν 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 17 Ιούν 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 17 Ιούν 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 17 Ιούν 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 17 Ιούν 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 17 Ιούν 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 17 Ιούν 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 17 Ιούν 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 17 Ιούν 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 17 Ιούν 12:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 17 Ιούν 14:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 17 Ιούν 15:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 17 Ιούν 15:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 17 Ιούν 16:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 17 Ιούν 16:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 17 Ιούν 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 17 Ιούν 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 17 Ιούν 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 17 Ιούν 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 17 Ιούν 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Πέμπτη 17 Ιούν 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Πέμπτη 17 Ιούν 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 17 Ιούν 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 18 Ιούν
Παρασκευή 18 Ιούν 07:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 18 Ιούν 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Παρασκευή 18 Ιούν 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 18 Ιούν 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 18 Ιούν 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Παρασκευή 18 Ιούν 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 18 Ιούν 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 18 Ιούν 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 18 Ιούν 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 18 Ιούν 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 18 Ιούν 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 18 Ιούν 12:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 18 Ιούν 14:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 18 Ιούν 15:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 18 Ιούν 15:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 18 Ιούν 16:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 18 Ιούν 16:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 18 Ιούν 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 18 Ιούν 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 18 Ιούν 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Παρασκευή 18 Ιούν 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 18 Ιούν 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 18 Ιούν 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 18 Ιούν 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 18 Ιούν 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη