Πλάνο Ομαδικών


Πλάνο εβδομάδας
Hμερομηνία Ώρα Ομαδικό Μαθημα Γυμναστής Διάρκεια Πληρότητα
Tρίτη 21 Σεπ
Tρίτη 21 Σεπ 07:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 21 Σεπ 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 21 Σεπ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 21 Σεπ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 21 Σεπ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 21 Σεπ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 21 Σεπ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 21 Σεπ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 21 Σεπ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 21 Σεπ 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 21 Σεπ 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 21 Σεπ 15:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 21 Σεπ 16:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 21 Σεπ 16:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 21 Σεπ 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 21 Σεπ 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 21 Σεπ 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 21 Σεπ 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 21 Σεπ 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 21 Σεπ 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 21 Σεπ 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 21 Σεπ 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 21 Σεπ 21:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 22 Σεπ
Tετάρτη 22 Σεπ 07:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 22 Σεπ 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 22 Σεπ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 22 Σεπ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 22 Σεπ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 22 Σεπ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 22 Σεπ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 22 Σεπ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 22 Σεπ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 22 Σεπ 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 22 Σεπ 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 22 Σεπ 15:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 22 Σεπ 16:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 22 Σεπ 16:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 22 Σεπ 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 22 Σεπ 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 22 Σεπ 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 22 Σεπ 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 22 Σεπ 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 22 Σεπ 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 22 Σεπ 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 22 Σεπ 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 22 Σεπ 21:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Πέμπτη 23 Σεπ
Πέμπτη 23 Σεπ 07:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 23 Σεπ 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 23 Σεπ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Πέμπτη 23 Σεπ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 23 Σεπ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 23 Σεπ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Πέμπτη 23 Σεπ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 23 Σεπ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 23 Σεπ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Πέμπτη 23 Σεπ 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 23 Σεπ 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 23 Σεπ 15:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 23 Σεπ 16:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Πέμπτη 23 Σεπ 16:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Πέμπτη 23 Σεπ 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Πέμπτη 23 Σεπ 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 23 Σεπ 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Πέμπτη 23 Σεπ 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Πέμπτη 23 Σεπ 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Πέμπτη 23 Σεπ 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Πέμπτη 23 Σεπ 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Πέμπτη 23 Σεπ 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Πέμπτη 23 Σεπ 21:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 24 Σεπ
Παρασκευή 24 Σεπ 07:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 24 Σεπ 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 24 Σεπ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 24 Σεπ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Παρασκευή 24 Σεπ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Παρασκευή 24 Σεπ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 24 Σεπ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 24 Σεπ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 24 Σεπ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Παρασκευή 24 Σεπ 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 24 Σεπ 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 24 Σεπ 15:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 24 Σεπ 16:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 24 Σεπ 16:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Παρασκευή 24 Σεπ 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Παρασκευή 24 Σεπ 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Παρασκευή 24 Σεπ 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Παρασκευή 24 Σεπ 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Παρασκευή 24 Σεπ 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Παρασκευή 24 Σεπ 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Παρασκευή 24 Σεπ 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Παρασκευή 24 Σεπ 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 24 Σεπ 21:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 25 Σεπ
Σάββατο 25 Σεπ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 25 Σεπ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Σάββατο 25 Σεπ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 25 Σεπ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Σάββατο 25 Σεπ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 25 Σεπ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Σάββατο 25 Σεπ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 25 Σεπ 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 25 Σεπ 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Σάββατο 25 Σεπ 12:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 25 Σεπ 13:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Σάββατο 25 Σεπ 13:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 25 Σεπ 14:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Kυριακή 26 Σεπ
Δευτέρα 27 Σεπ
Δευτέρα 27 Σεπ 07:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 27 Σεπ 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 27 Σεπ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 27 Σεπ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 27 Σεπ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 27 Σεπ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 27 Σεπ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Δευτέρα 27 Σεπ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 27 Σεπ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 27 Σεπ 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 27 Σεπ 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 27 Σεπ 15:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 27 Σεπ 16:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 27 Σεπ 16:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 27 Σεπ 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 27 Σεπ 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 27 Σεπ 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Δευτέρα 27 Σεπ 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Δευτέρα 27 Σεπ 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 27 Σεπ 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 27 Σεπ 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 27 Σεπ 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 27 Σεπ 21:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη