Πλάνο Ομαδικών


Πλάνο εβδομάδας
Hμερομηνία Ώρα Ομαδικό Μαθημα Γυμναστής Διάρκεια Πληρότητα
Tρίτη 26 Οκτ
Tρίτη 26 Οκτ 07:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 26 Οκτ 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 26 Οκτ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 26 Οκτ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 26 Οκτ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 26 Οκτ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 26 Οκτ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 26 Οκτ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 26 Οκτ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 26 Οκτ 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 26 Οκτ 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 26 Οκτ 15:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 26 Οκτ 16:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 26 Οκτ 16:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 26 Οκτ 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 26 Οκτ 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 26 Οκτ 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 26 Οκτ 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 26 Οκτ 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 26 Οκτ 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 26 Οκτ 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 26 Οκτ 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 26 Οκτ 21:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 27 Οκτ
Tετάρτη 27 Οκτ 07:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 27 Οκτ 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 27 Οκτ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 27 Οκτ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 27 Οκτ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 27 Οκτ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 27 Οκτ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 27 Οκτ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 27 Οκτ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 27 Οκτ 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 27 Οκτ 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 27 Οκτ 15:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 27 Οκτ 16:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 27 Οκτ 16:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 27 Οκτ 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 27 Οκτ 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 27 Οκτ 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 27 Οκτ 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 27 Οκτ 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 27 Οκτ 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 27 Οκτ 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 27 Οκτ 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 27 Οκτ 21:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Πέμπτη 28 Οκτ
Παρασκευή 29 Οκτ
Παρασκευή 29 Οκτ 07:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 29 Οκτ 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 29 Οκτ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 29 Οκτ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 29 Οκτ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 29 Οκτ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 29 Οκτ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 29 Οκτ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 29 Οκτ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 29 Οκτ 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 29 Οκτ 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Παρασκευή 29 Οκτ 15:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 29 Οκτ 16:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 29 Οκτ 16:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 29 Οκτ 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 29 Οκτ 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 29 Οκτ 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Παρασκευή 29 Οκτ 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 29 Οκτ 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 29 Οκτ 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 29 Οκτ 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 29 Οκτ 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 29 Οκτ 21:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Σάββατο 30 Οκτ
Σάββατο 30 Οκτ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 30 Οκτ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 30 Οκτ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 30 Οκτ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Σάββατο 30 Οκτ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 30 Οκτ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Σάββατο 30 Οκτ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Σάββατο 30 Οκτ 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 30 Οκτ 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Σάββατο 30 Οκτ 12:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 30 Οκτ 13:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 30 Οκτ 13:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 30 Οκτ 14:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Kυριακή 31 Οκτ
Δευτέρα 01 Νοέ
Δευτέρα 01 Νοέ 07:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 01 Νοέ 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 01 Νοέ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 01 Νοέ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Δευτέρα 01 Νοέ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 01 Νοέ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 01 Νοέ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Δευτέρα 01 Νοέ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 01 Νοέ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 01 Νοέ 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 01 Νοέ 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 01 Νοέ 15:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 01 Νοέ 16:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 01 Νοέ 16:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 01 Νοέ 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 01 Νοέ 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 01 Νοέ 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 01 Νοέ 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 01 Νοέ 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 01 Νοέ 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 01 Νοέ 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 01 Νοέ 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 01 Νοέ 21:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη