Πλάνο Ομαδικών


Πλάνο εβδομάδας
Hμερομηνία Ώρα Ομαδικό Μαθημα Γυμναστής Διάρκεια Πληρότητα
Πέμπτη 02 Δεκ
Πέμπτη 02 Δεκ 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 02 Δεκ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Πέμπτη 02 Δεκ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 02 Δεκ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 02 Δεκ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 02 Δεκ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 02 Δεκ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 02 Δεκ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 02 Δεκ 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 02 Δεκ 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 02 Δεκ 15:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 02 Δεκ 16:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 02 Δεκ 16:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 02 Δεκ 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Πέμπτη 02 Δεκ 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Πέμπτη 02 Δεκ 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 02 Δεκ 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Πέμπτη 02 Δεκ 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Πέμπτη 02 Δεκ 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Πέμπτη 02 Δεκ 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 02 Δεκ 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 02 Δεκ 21:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 03 Δεκ
Παρασκευή 03 Δεκ 07:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Παρασκευή 03 Δεκ 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 03 Δεκ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Παρασκευή 03 Δεκ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 03 Δεκ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 03 Δεκ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 03 Δεκ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 03 Δεκ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 03 Δεκ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 03 Δεκ 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 03 Δεκ 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 03 Δεκ 15:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 03 Δεκ 16:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 03 Δεκ 16:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Παρασκευή 03 Δεκ 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 03 Δεκ 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Παρασκευή 03 Δεκ 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Παρασκευή 03 Δεκ 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Παρασκευή 03 Δεκ 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 03 Δεκ 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 03 Δεκ 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 03 Δεκ 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 03 Δεκ 21:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 04 Δεκ
Σάββατο 04 Δεκ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 04 Δεκ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 04 Δεκ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 04 Δεκ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 04 Δεκ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 04 Δεκ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Σάββατο 04 Δεκ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Σάββατο 04 Δεκ 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 04 Δεκ 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Σάββατο 04 Δεκ 12:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 04 Δεκ 13:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 04 Δεκ 13:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 04 Δεκ 14:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Kυριακή 05 Δεκ
Δευτέρα 06 Δεκ
Δευτέρα 06 Δεκ 07:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 06 Δεκ 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 06 Δεκ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Δευτέρα 06 Δεκ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Δευτέρα 06 Δεκ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 06 Δεκ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 06 Δεκ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Δευτέρα 06 Δεκ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 06 Δεκ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 06 Δεκ 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 06 Δεκ 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 06 Δεκ 15:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 06 Δεκ 16:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 06 Δεκ 16:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 06 Δεκ 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 06 Δεκ 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Δευτέρα 06 Δεκ 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Δευτέρα 06 Δεκ 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Δευτέρα 06 Δεκ 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Δευτέρα 06 Δεκ 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 06 Δεκ 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 06 Δεκ 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 06 Δεκ 21:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 07 Δεκ
Tρίτη 07 Δεκ 07:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 07 Δεκ 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 07 Δεκ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 07 Δεκ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 07 Δεκ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 07 Δεκ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 07 Δεκ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 07 Δεκ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 07 Δεκ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 07 Δεκ 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 07 Δεκ 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 07 Δεκ 15:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 07 Δεκ 16:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 07 Δεκ 16:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 07 Δεκ 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 07 Δεκ 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 07 Δεκ 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 07 Δεκ 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 07 Δεκ 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 07 Δεκ 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 07 Δεκ 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 07 Δεκ 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 07 Δεκ 21:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 08 Δεκ
Tετάρτη 08 Δεκ 07:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 08 Δεκ 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 08 Δεκ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 08 Δεκ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 08 Δεκ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 08 Δεκ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 08 Δεκ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 08 Δεκ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 08 Δεκ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 08 Δεκ 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 08 Δεκ 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 08 Δεκ 15:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 08 Δεκ 16:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 08 Δεκ 16:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 08 Δεκ 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 08 Δεκ 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 08 Δεκ 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 08 Δεκ 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 08 Δεκ 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 08 Δεκ 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 08 Δεκ 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 08 Δεκ 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 08 Δεκ 21:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη