Πλάνο Ομαδικών


Πλάνο εβδομάδας
Hμερομηνία Ώρα Ομαδικό Μαθημα Γυμναστής Διάρκεια Πληρότητα
Πέμπτη 05 Αύγ
Πέμπτη 05 Αύγ 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Πέμπτη 05 Αύγ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Πέμπτη 05 Αύγ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Πέμπτη 05 Αύγ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Πέμπτη 05 Αύγ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Πέμπτη 05 Αύγ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Πέμπτη 05 Αύγ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Πέμπτη 05 Αύγ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Πέμπτη 05 Αύγ 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Πέμπτη 05 Αύγ 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Πέμπτη 05 Αύγ 12:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Πέμπτη 05 Αύγ 14:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Πέμπτη 05 Αύγ 15:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Πέμπτη 05 Αύγ 15:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 05 Αύγ 16:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 05 Αύγ 16:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 05 Αύγ 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 05 Αύγ 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 05 Αύγ 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 05 Αύγ 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 05 Αύγ 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 05 Αύγ 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 05 Αύγ 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 05 Αύγ 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Παρασκευή 06 Αύγ
Παρασκευή 06 Αύγ 07:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 06 Αύγ 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 06 Αύγ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 06 Αύγ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 06 Αύγ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 06 Αύγ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 06 Αύγ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 06 Αύγ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 06 Αύγ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 06 Αύγ 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Παρασκευή 06 Αύγ 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 06 Αύγ 12:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 06 Αύγ 14:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 06 Αύγ 15:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 06 Αύγ 15:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 06 Αύγ 16:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 06 Αύγ 16:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 06 Αύγ 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 06 Αύγ 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 06 Αύγ 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 06 Αύγ 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Παρασκευή 06 Αύγ 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 06 Αύγ 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 06 Αύγ 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 06 Αύγ 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 07 Αύγ
Σάββατο 07 Αύγ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 07 Αύγ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 07 Αύγ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Σάββατο 07 Αύγ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Σάββατο 07 Αύγ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Σάββατο 07 Αύγ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Σάββατο 07 Αύγ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Σάββατο 07 Αύγ 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Σάββατο 07 Αύγ 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Kυριακή 08 Αύγ
Δευτέρα 09 Αύγ
Δευτέρα 09 Αύγ 07:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 09 Αύγ 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 09 Αύγ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 09 Αύγ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 09 Αύγ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 09 Αύγ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 09 Αύγ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 09 Αύγ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 09 Αύγ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 09 Αύγ 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 09 Αύγ 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 09 Αύγ 12:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 09 Αύγ 14:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 09 Αύγ 15:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 09 Αύγ 15:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 09 Αύγ 16:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 09 Αύγ 16:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 09 Αύγ 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 09 Αύγ 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 09 Αύγ 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 09 Αύγ 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 09 Αύγ 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Δευτέρα 09 Αύγ 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 09 Αύγ 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 09 Αύγ 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 10 Αύγ
Tρίτη 10 Αύγ 07:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 10 Αύγ 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 10 Αύγ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 10 Αύγ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 10 Αύγ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 10 Αύγ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 10 Αύγ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 10 Αύγ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 10 Αύγ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 10 Αύγ 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 10 Αύγ 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 10 Αύγ 12:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 10 Αύγ 14:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 10 Αύγ 15:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 10 Αύγ 15:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 10 Αύγ 16:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 10 Αύγ 16:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 10 Αύγ 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 10 Αύγ 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 10 Αύγ 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 10 Αύγ 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 10 Αύγ 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 10 Αύγ 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 10 Αύγ 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 10 Αύγ 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 11 Αύγ
Tετάρτη 11 Αύγ 07:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 11 Αύγ 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 11 Αύγ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 11 Αύγ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 11 Αύγ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 11 Αύγ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 11 Αύγ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 11 Αύγ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 11 Αύγ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 11 Αύγ 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 11 Αύγ 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 11 Αύγ 12:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 11 Αύγ 14:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 11 Αύγ 15:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 11 Αύγ 15:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 11 Αύγ 16:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 11 Αύγ 16:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 11 Αύγ 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 11 Αύγ 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 11 Αύγ 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 11 Αύγ 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 11 Αύγ 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 11 Αύγ 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 11 Αύγ 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 11 Αύγ 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη