Πλάνο Ομαδικών


Πλάνο εβδομάδας
Hμερομηνία Ώρα Ομαδικό Μαθημα Γυμναστής Διάρκεια Πληρότητα
Kυριακή 27 Σεπ
Δευτέρα 28 Σεπ
Δευτέρα 28 Σεπ 07:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 28 Σεπ 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Δευτέρα 28 Σεπ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Δευτέρα 28 Σεπ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Δευτέρα 28 Σεπ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 28 Σεπ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 28 Σεπ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 28 Σεπ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 28 Σεπ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 28 Σεπ 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 28 Σεπ 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 28 Σεπ 12:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 28 Σεπ 14:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 28 Σεπ 15:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 28 Σεπ 15:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 28 Σεπ 16:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 28 Σεπ 16:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Δευτέρα 28 Σεπ 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 28 Σεπ 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Δευτέρα 28 Σεπ 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Δευτέρα 28 Σεπ 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Δευτέρα 28 Σεπ 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Δευτέρα 28 Σεπ 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Δευτέρα 28 Σεπ 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Δευτέρα 28 Σεπ 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 29 Σεπ
Tρίτη 29 Σεπ 07:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 29 Σεπ 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 29 Σεπ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 29 Σεπ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 29 Σεπ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 29 Σεπ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 29 Σεπ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 29 Σεπ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 29 Σεπ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 29 Σεπ 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 29 Σεπ 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 29 Σεπ 12:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 29 Σεπ 14:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 29 Σεπ 15:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 29 Σεπ 15:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 29 Σεπ 16:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 29 Σεπ 16:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 29 Σεπ 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 29 Σεπ 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 29 Σεπ 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 29 Σεπ 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 29 Σεπ 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 29 Σεπ 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 29 Σεπ 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 29 Σεπ 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 30 Σεπ
Tετάρτη 30 Σεπ 07:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 30 Σεπ 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 30 Σεπ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 30 Σεπ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 30 Σεπ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 30 Σεπ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 30 Σεπ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 30 Σεπ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 30 Σεπ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 30 Σεπ 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 30 Σεπ 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 30 Σεπ 12:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 30 Σεπ 14:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 30 Σεπ 15:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 30 Σεπ 15:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 30 Σεπ 16:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 30 Σεπ 16:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 30 Σεπ 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 30 Σεπ 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 30 Σεπ 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 30 Σεπ 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 30 Σεπ 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 30 Σεπ 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 30 Σεπ 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 30 Σεπ 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Πέμπτη 01 Οκτ
Πέμπτη 01 Οκτ 07:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 01 Οκτ 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Πέμπτη 01 Οκτ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 01 Οκτ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 01 Οκτ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 01 Οκτ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 01 Οκτ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 01 Οκτ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 01 Οκτ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 01 Οκτ 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 01 Οκτ 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 01 Οκτ 12:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 01 Οκτ 14:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 01 Οκτ 15:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 01 Οκτ 15:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 01 Οκτ 16:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 01 Οκτ 16:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 01 Οκτ 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 01 Οκτ 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 01 Οκτ 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 01 Οκτ 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Πέμπτη 01 Οκτ 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 01 Οκτ 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 01 Οκτ 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Πέμπτη 01 Οκτ 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Παρασκευή 02 Οκτ
Παρασκευή 02 Οκτ 07:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 02 Οκτ 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 02 Οκτ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Παρασκευή 02 Οκτ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 02 Οκτ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 02 Οκτ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 02 Οκτ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 02 Οκτ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 02 Οκτ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 02 Οκτ 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 02 Οκτ 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 02 Οκτ 12:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 02 Οκτ 14:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 02 Οκτ 15:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 02 Οκτ 15:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 02 Οκτ 16:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 02 Οκτ 16:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 02 Οκτ 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 02 Οκτ 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 02 Οκτ 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 02 Οκτ 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 02 Οκτ 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Παρασκευή 02 Οκτ 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Παρασκευή 02 Οκτ 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 02 Οκτ 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Σάββατο 03 Οκτ
Σάββατο 03 Οκτ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 03 Οκτ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 03 Οκτ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 03 Οκτ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Σάββατο 03 Οκτ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 03 Οκτ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 03 Οκτ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 03 Οκτ 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 03 Οκτ 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 03 Οκτ 12:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 03 Οκτ 13:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 03 Οκτ 13:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 03 Οκτ 14:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη