Πλάνο Ομαδικών


Πλάνο εβδομάδας
Hμερομηνία Ώρα Ομαδικό Μαθημα Γυμναστής Διάρκεια Πληρότητα
Παρασκευή 27 Μαϊ
Παρασκευή 27 Μαϊ 07:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Παρασκευή 27 Μαϊ 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Παρασκευή 27 Μαϊ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Παρασκευή 27 Μαϊ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Παρασκευή 27 Μαϊ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Παρασκευή 27 Μαϊ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Παρασκευή 27 Μαϊ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Παρασκευή 27 Μαϊ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 27 Μαϊ 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Παρασκευή 27 Μαϊ 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 27 Μαϊ 15:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 27 Μαϊ 16:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 27 Μαϊ 16:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Παρασκευή 27 Μαϊ 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 27 Μαϊ 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 27 Μαϊ 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 27 Μαϊ 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 27 Μαϊ 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Παρασκευή 27 Μαϊ 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 27 Μαϊ 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 27 Μαϊ 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 27 Μαϊ 21:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 28 Μαϊ
Σάββατο 28 Μαϊ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Σάββατο 28 Μαϊ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Σάββατο 28 Μαϊ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 28 Μαϊ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 28 Μαϊ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 28 Μαϊ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 28 Μαϊ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Σάββατο 28 Μαϊ 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 28 Μαϊ 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Σάββατο 28 Μαϊ 12:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 28 Μαϊ 13:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 28 Μαϊ 13:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 28 Μαϊ 14:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Kυριακή 29 Μαϊ
Δευτέρα 30 Μαϊ
Δευτέρα 30 Μαϊ 07:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 30 Μαϊ 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 30 Μαϊ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Δευτέρα 30 Μαϊ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 30 Μαϊ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 30 Μαϊ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 30 Μαϊ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 30 Μαϊ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 30 Μαϊ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 30 Μαϊ 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 30 Μαϊ 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 30 Μαϊ 15:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 30 Μαϊ 16:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 30 Μαϊ 16:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 30 Μαϊ 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 30 Μαϊ 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Δευτέρα 30 Μαϊ 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Δευτέρα 30 Μαϊ 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Δευτέρα 30 Μαϊ 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Δευτέρα 30 Μαϊ 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 30 Μαϊ 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 30 Μαϊ 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 30 Μαϊ 21:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 31 Μαϊ
Tρίτη 31 Μαϊ 07:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 31 Μαϊ 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 31 Μαϊ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 31 Μαϊ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 31 Μαϊ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 31 Μαϊ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 31 Μαϊ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 31 Μαϊ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 31 Μαϊ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 31 Μαϊ 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 31 Μαϊ 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 31 Μαϊ 15:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 31 Μαϊ 16:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 31 Μαϊ 16:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 31 Μαϊ 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 31 Μαϊ 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 31 Μαϊ 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 31 Μαϊ 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 31 Μαϊ 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 31 Μαϊ 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 31 Μαϊ 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 31 Μαϊ 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 31 Μαϊ 21:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 01 Ιούν
Tετάρτη 01 Ιούν 07:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 01 Ιούν 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 01 Ιούν 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 01 Ιούν 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 01 Ιούν 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 01 Ιούν 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 01 Ιούν 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 01 Ιούν 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 01 Ιούν 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 01 Ιούν 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 01 Ιούν 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 01 Ιούν 15:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 01 Ιούν 16:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 01 Ιούν 16:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 01 Ιούν 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 01 Ιούν 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 01 Ιούν 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 01 Ιούν 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 01 Ιούν 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 01 Ιούν 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 01 Ιούν 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 01 Ιούν 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 01 Ιούν 21:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 02 Ιούν
Πέμπτη 02 Ιούν 07:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 02 Ιούν 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 02 Ιούν 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 02 Ιούν 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 02 Ιούν 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 02 Ιούν 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 02 Ιούν 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 02 Ιούν 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 02 Ιούν 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 02 Ιούν 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 02 Ιούν 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 02 Ιούν 15:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 02 Ιούν 16:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 02 Ιούν 16:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 02 Ιούν 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 02 Ιούν 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 02 Ιούν 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 02 Ιούν 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Πέμπτη 02 Ιούν 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 02 Ιούν 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 02 Ιούν 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 02 Ιούν 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 02 Ιούν 21:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη