Πλάνο Ομαδικών


Πλάνο εβδομάδας
Hμερομηνία Ώρα Ομαδικό Μαθημα Γυμναστής Διάρκεια Πληρότητα
Tετάρτη 14 Απρ
Tετάρτη 14 Απρ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 14 Απρ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 14 Απρ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 14 Απρ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 14 Απρ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 14 Απρ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 14 Απρ 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 14 Απρ 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 14 Απρ 12:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 14 Απρ 14:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 14 Απρ 15:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 14 Απρ 15:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 14 Απρ 16:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 14 Απρ 16:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 14 Απρ 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 14 Απρ 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 14 Απρ 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 14 Απρ 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 14 Απρ 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 14 Απρ 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 14 Απρ 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 14 Απρ 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 15 Απρ
Πέμπτη 15 Απρ 07:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 15 Απρ 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 15 Απρ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 15 Απρ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 15 Απρ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 15 Απρ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 15 Απρ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 15 Απρ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 15 Απρ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 15 Απρ 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 15 Απρ 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 15 Απρ 12:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 15 Απρ 14:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 15 Απρ 15:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 15 Απρ 15:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 15 Απρ 16:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 15 Απρ 16:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 15 Απρ 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 15 Απρ 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 15 Απρ 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 15 Απρ 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 15 Απρ 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 15 Απρ 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 15 Απρ 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 15 Απρ 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 16 Απρ
Παρασκευή 16 Απρ 07:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 16 Απρ 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 16 Απρ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 16 Απρ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 16 Απρ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 16 Απρ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 16 Απρ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 16 Απρ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 16 Απρ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 16 Απρ 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 16 Απρ 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 16 Απρ 12:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 16 Απρ 14:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 16 Απρ 15:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 16 Απρ 15:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 16 Απρ 16:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 16 Απρ 16:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 16 Απρ 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 16 Απρ 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 16 Απρ 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 16 Απρ 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 16 Απρ 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 16 Απρ 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 16 Απρ 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 16 Απρ 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 17 Απρ
Σάββατο 17 Απρ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 17 Απρ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 17 Απρ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 17 Απρ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 17 Απρ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 17 Απρ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 17 Απρ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 17 Απρ 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 17 Απρ 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 17 Απρ 12:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 17 Απρ 13:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 17 Απρ 13:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 17 Απρ 14:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Kυριακή 18 Απρ
Δευτέρα 19 Απρ
Δευτέρα 19 Απρ 07:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 19 Απρ 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 19 Απρ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 19 Απρ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 19 Απρ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 19 Απρ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 19 Απρ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 19 Απρ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 19 Απρ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 19 Απρ 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 19 Απρ 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 19 Απρ 12:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 19 Απρ 14:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 19 Απρ 15:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 19 Απρ 15:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 19 Απρ 16:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 19 Απρ 16:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 19 Απρ 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 19 Απρ 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 19 Απρ 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 19 Απρ 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 19 Απρ 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 19 Απρ 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 19 Απρ 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 19 Απρ 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 20 Απρ
Tρίτη 20 Απρ 07:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 20 Απρ 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 20 Απρ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 20 Απρ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 20 Απρ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 20 Απρ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 20 Απρ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 20 Απρ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 20 Απρ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 20 Απρ 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 20 Απρ 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 20 Απρ 12:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 20 Απρ 14:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 20 Απρ 15:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 20 Απρ 15:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 20 Απρ 16:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 20 Απρ 16:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 20 Απρ 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 20 Απρ 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 20 Απρ 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 20 Απρ 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 20 Απρ 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 20 Απρ 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 20 Απρ 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 20 Απρ 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη