Πλάνο Ομαδικών


Πλάνο εβδομάδας
Hμερομηνία Ώρα Ομαδικό Μαθημα Γυμναστής Διάρκεια Πληρότητα
Kυριακή 15 Σεπ
Δευτέρα 16 Σεπ
Δευτέρα 16 Σεπ 07:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 16 Σεπ 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 16 Σεπ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 16 Σεπ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Δευτέρα 16 Σεπ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 16 Σεπ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Δευτέρα 16 Σεπ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Δευτέρα 16 Σεπ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Δευτέρα 16 Σεπ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Δευτέρα 16 Σεπ 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 16 Σεπ 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 16 Σεπ 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 16 Σεπ 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 16 Σεπ 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 16 Σεπ 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 16 Σεπ 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Δευτέρα 16 Σεπ 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Tρίτη 17 Σεπ
Tρίτη 17 Σεπ 07:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 17 Σεπ 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 17 Σεπ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Tρίτη 17 Σεπ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Tρίτη 17 Σεπ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 17 Σεπ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 17 Σεπ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 17 Σεπ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 17 Σεπ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 17 Σεπ 14:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 17 Σεπ 15:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 17 Σεπ 15:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 17 Σεπ 16:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 17 Σεπ 16:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 17 Σεπ 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 17 Σεπ 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 17 Σεπ 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 17 Σεπ 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 17 Σεπ 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Tρίτη 17 Σεπ 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Tρίτη 17 Σεπ 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Tρίτη 17 Σεπ 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 18 Σεπ
Tετάρτη 18 Σεπ 07:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 18 Σεπ 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 18 Σεπ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 18 Σεπ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 18 Σεπ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 18 Σεπ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 18 Σεπ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 18 Σεπ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 18 Σεπ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 18 Σεπ 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 18 Σεπ 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 18 Σεπ 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 18 Σεπ 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Tετάρτη 18 Σεπ 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 18 Σεπ 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 18 Σεπ 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 18 Σεπ 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 19 Σεπ
Πέμπτη 19 Σεπ 07:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 19 Σεπ 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 19 Σεπ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 19 Σεπ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Πέμπτη 19 Σεπ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 19 Σεπ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 19 Σεπ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 19 Σεπ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 19 Σεπ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 19 Σεπ 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 19 Σεπ 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 19 Σεπ 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 19 Σεπ 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 19 Σεπ 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 19 Σεπ 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 19 Σεπ 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 19 Σεπ 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1
Παρασκευή 20 Σεπ
Παρασκευή 20 Σεπ 07:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 20 Σεπ 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 20 Σεπ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 20 Σεπ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 20 Σεπ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 20 Σεπ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 20 Σεπ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 20 Σεπ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 20 Σεπ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 20 Σεπ 15:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 20 Σεπ 15:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 20 Σεπ 16:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 20 Σεπ 16:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 20 Σεπ 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 20 Σεπ 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 20 Σεπ 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 20 Σεπ 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 20 Σεπ 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 20 Σεπ 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 21 Σεπ
Σάββατο 21 Σεπ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 21 Σεπ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 21 Σεπ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 21 Σεπ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 21 Σεπ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 21 Σεπ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Σάββατο 21 Σεπ 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη