Πλάνο Ομαδικών


Πλάνο εβδομάδας
Hμερομηνία Ώρα Ομαδικό Μαθημα Γυμναστής Διάρκεια Πληρότητα
Tρίτη 11 Αύγ
Tρίτη 11 Αύγ 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 11 Αύγ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 11 Αύγ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 11 Αύγ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 11 Αύγ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 11 Αύγ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 11 Αύγ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 11 Αύγ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 11 Αύγ 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 11 Αύγ 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 11 Αύγ 12:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 11 Αύγ 14:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 11 Αύγ 15:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 11 Αύγ 15:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 11 Αύγ 16:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 11 Αύγ 16:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 11 Αύγ 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 11 Αύγ 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 11 Αύγ 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 11 Αύγ 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 11 Αύγ 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 11 Αύγ 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tρίτη 11 Αύγ 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tρίτη 11 Αύγ 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 12 Αύγ
Tετάρτη 12 Αύγ 07:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 12 Αύγ 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 12 Αύγ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 12 Αύγ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 12 Αύγ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 12 Αύγ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 12 Αύγ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 12 Αύγ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 12 Αύγ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Μπείτε στην λίστα αναμονής
Tετάρτη 12 Αύγ 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 12 Αύγ 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 12 Αύγ 12:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 12 Αύγ 14:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 12 Αύγ 15:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 12 Αύγ 15:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 12 Αύγ 16:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 12 Αύγ 16:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 12 Αύγ 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 12 Αύγ 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 12 Αύγ 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 12 Αύγ 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 12 Αύγ 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 12 Αύγ 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 12 Αύγ 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Tετάρτη 12 Αύγ 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 13 Αύγ
Πέμπτη 13 Αύγ 07:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 13 Αύγ 07:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 13 Αύγ 08:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 13 Αύγ 08:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 13 Αύγ 09:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 13 Αύγ 09:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 13 Αύγ 10:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 13 Αύγ 10:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 13 Αύγ 11:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 13 Αύγ 11:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 13 Αύγ 12:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 13 Αύγ 12:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 13 Αύγ 14:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 13 Αύγ 15:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 13 Αύγ 15:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 13 Αύγ 16:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 13 Αύγ 16:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 13 Αύγ 17:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 13 Αύγ 17:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 13 Αύγ 18:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 13 Αύγ 18:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 13 Αύγ 19:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 13 Αύγ 19:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 13 Αύγ 20:00 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Πέμπτη 13 Αύγ 20:30 Εξατομικευμένη άσκηση 1 Προσθήκη
Παρασκευή 14 Αύγ
Σάββατο 15 Αύγ
Kυριακή 16 Αύγ
Δευτέρα 17 Αύγ